Зелена реклама

Билбордове със зеленина Банкя

Екологична реклама и зелено брандиране

Сега е времето да развихрите своето въображение, защото техниките ни дават неограничени възможности за форма, дизайн, креативност и предпоставки за силен PR. И още повече предполагат по-дълготрайни кампании от традиционните outdoor канали.

Благодарение на технологията, която използваме, рекламните позиции могат да имат гъвкаво разположение. Така доставяме Вашето послание непосредствено пред погледа на точните хората и обхващаме максимално добре целевата група, към която е насочен продукта. Освен големия интерес на минувачите към рекламните изображения, нашите техники се радват и на сериозно внимание по време на самата изработка и монтаж на растенията в градската среда.

Нашата рекламна комуникация е изгодна първо поради своята целенасоченост към конкретната група клиенти, второ поради продължителността и въздействието и върху тях. Технологията позволява продължителност от 2 до 8 седмици според вида на локацията. Не на последно място каналът си струва поради възможностите за PR и реклама „от уста на уста”, за които самият той предпоставя.